Horizontale lijn – Specificaties

Geen specifieke instellingen

Wel mogelijk om per beurstitel een SVG styling toe te passen