Patronen

Sinds WordPress 6.3 kunnen we gebruik maken van patronen. Deze patronen zijn vergelijkbaar met wat we eerst “Include Blocks” noemde, de patronen functionaliteit is echter beter geïntegreerd en een standaard functie van WordPress geworden. Hieronder staat een korte uitleg van het gebruik van patronen.

Een patroon gebruiken

  1. Klik op het +-pictogram om een ​​nieuw blok toe te voegen vanuit de bovenste werkbalk in de WordPress Block-editor .
  2. Klik op het  tabblad Patronen  of het tabblad Gesynchroniseerde patronen.
  3. Gebruik op het tabblad Patronen de vervolgkeuzelijst om te kiezen welke categorie patronen je wilt gebruiken, of klik op Verkennen om een ​​modaal te openen waarmee je een groter beeld van elk patroon kunt krijgen.
  4. Klik op het patroon dat je wilt invoegen of sleep het patroon naar je inhoud. Als je op het patroon klikt, wordt het ingevoegd op de locatie van je cursor.

Een patroon maken

  1. Selecteer het blok of de blokken waarvan je een patroon wilt maken.
  2. Klik op het driepuntsmenu dat de aanvullende instellingen opent
  3. Klik op “ Patroon aanmaken ”.
  4. Voer de naam van het patroon in.
  5. Om patronen te synchroniseren, schakelt je de optie Synchroniseren in . Als je het patroon bewerkt, wordt het overal bijgewerkt waar het wordt gebruikt.
  6. Klik op Maken.

Je kunt de gemaakte patronen vervolgens vinden via + Toevoegen ->  Gesynchroniseerde patronen (overlappend ruitpictogram) van het Blok Paneel.

Een patroon beheren

Je kunt je patroon beheren vanuit de WordPress. Klik op Patronen in de zijbalk van het hoofdscherm. Als je Opties-> Patronen beheren vanuit pagina editor selecteert , wordt hetzelfde paneel geopend.

Aanpassen van patronen

Je kunt het patroon hernoemen, dupliceren en verwijderen via het menu Acties (pictogram met drie stippen) van elk patroon.

Hoe je de inhoud van het patroon kunt bewerken

Om een ​​patroon te wijzigen, klikt je op het patroon en pas je de blokken op dezelfde manier worden bewerkt als andere blokken.

Je kunt ook meer blokken aan een blokpatroon toevoegen en meer blokpatronen op je pagina invoegen waar je maar wilt.

Voor het gesynchroniseerde patroon zie je het gesynchroniseerde patroon vermeld in het opslagproces wanneer je het bericht of de pagina zelf opslaat. Door op te slaan wordt het overal bijgewerkt waar het wordt gebruikt, zelfs in andere berichten of pagina’s.

Bericht waarin wordt bevestigd dat een patroon op het punt staat te worden opgeslagen.